Pomoc ogicom.pl

Centrum pomocy

szukaj

Wybierz temat lub wpisz, czego szukasz...

Zmiana hasła do konta pocztowego

Zmiana hasła do konta pocztowego


Zmiana może zostać wykonana samodzielnie przez użytkownika poczty po zalogowaniu się do webmaila. Opcja ta znajduje się w ustawieniach w grupie “Hasło”. W tym miejscu użytkownik pocztowy może również dodać/zmienić adres służący do resetu hasła.

 

Zmiana hasła może zostać wykonana również przez osobę z dostępem administracyjnym do panelu. W tym celu, po zalogowaniu się do panelu loginem z odpowiednimi uprawnieniami, w dziale Serwer poczty - konta email wybierz odpowiednie konto pocztowe do wniesienia zmian i kliknij symbol ołówka. Znajdując się już na karcie informacji o użytkowniku - możesz zmienić jego hasło. Dodatkowo w tym miejscu m.in. możesz zmienić/dodać zapasowy dla użytkownika adres do resetu hasła.

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.
Jesteśmy częścią R22 S.A.